Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την Κυριακή 21-07-2019 και ώρα 09:00 στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών
3) Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
4) Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 και Προϋπολογισμού έτους 2019
5) Συζήτηση ενημέρωση για διάφορα θέματα μελών
6) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
7) Επιβολή Έκτακτης Εισφοράς υπέρ της Γ΄ ΚΟΠ
8) Διαμόρφωση έκτακτης εισφοράς υπέρ ΚΣ Γυθείου
Οι εκλογές θα ξεκινήσουν στις 11:00πμ το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 18:30.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά έως τις 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 21.00

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): Kynhgetikosgytiou1932@gmail.com ή στα γραφεία του Συλλόγου.