• 976
    0

    Παρουσιάζεται η συστηματική ταξινόμηση μερικών από τα 442 είδη των σημερινών πτηνών της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκε η ταξινόμηση και η ονοματολογία του Κόκκινου Βιβλίου. Για μερικά είδη υπάρχει σύνδεσμος ...