• 548
    0

    Από το 1991 ο Συγγραφέας Βασίλης Καμπόλης, στο βιβλίο του «Κυνηγετικός Εξάντας» παρατηρώντας τα προβλήματα της εποχής έθετε τα ερωτήματα του για το μέλλον κυνηγίου. Ποιό ...