Επίσης, παρατάθηκε για μια πενταετία (έως 15-9-2023) την ισχύ της 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003)  απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, [όπως αυτή παρατάθηκε με τις 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) & 2371/2-10-2013 (ΦΕΚ 2689/Β/22-10-2013) αποφάσεις] περί Απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου, με όρια τα αναφερόμενα σε αυτή.