Η απόφαση απαγόρευσης του κυνηγιού στην περιοχή Αεροδρομίου Κω εκδόθηκε μετά από αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Κω λόγω εγκατάστασης πυρήνων προσαρμογής θηραμάτων και θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

Επίσης, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, καθορίζεται ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων (Ζ.Ε.Σ.), στην περιοχή «Καλάμι-Κοτρώνια» Νήσου Κω, εκτάσεως 2766 στρ. Στη ζώνη εκγύμνασης, επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο.

Κατά την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια κ.λπ. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αστικού και του ποινικού κώδικα.