Το συνεργείο αποτελείται από τους:

1. Κωνσταντίνο Πιλάτο Πρόεδρος Κ. Σ. Παιονίας «Το Πάικο»
2. Ελευθέριο Καλάθια Πρόεδρος Κ. Σ. Παιονίας «Μέγας Αλέξανδρος»
3. Πέτρο Γευγελή Μέλος Κ. Σ. Παιονίας «Το Πάικο»
4. Εμμανουήλ Γευγελή Μέλος Κ. Σ. Παιονίας «Το Πάικο»
5. Γεώργιο Εριφάκη Μέλος Κ. Σ. Παιονίας «Μέγας Αλέξανδρος»
6. Γεώργιο Τσολακίδη Μέλος Κ. Σ. Παιονίας «Μέγας Αλέξανδρος»
7. Παντελή Περπερίδη Μέλος Κ. Σ. Παιονίας «Μέγας Αλέξανδρος»

Στα συνεργεία θα συμμετέχουν ως επικουρικό προσωπικό οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες Γεώργιος Δασκαλίνας ή Ιορδάνης Παναγιωτίδης και η επίβλεψη της διαδικασίας θα γίνεται από τους Θεοχάρη Φωτίου και Θεόδωρο Ζέγλη δασοφύλακες του Δασαρχείου Γουμένισσας.

Ημερομηνία διεξαγωγής της δίωξης από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου του 2019, σύμφωνα με την αριθμ. 168588/1391 Υ.Α. (ΦΕΚ 3418Β)
Η τεχνική που θα εφαρμοσθεί είναι η εκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας».
Στην τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται οι θέσεις των αγριόχοιρων από τα συνεργεία και γίνεται ελεγχόμενη δίωξη με την χρήση κυνηγετικών σκυλιών. Επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας και για το χρονικό διάστημα ισχύος της η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών.

Η εν λόγω τεχνική θα εφαρμόζεται εκτός της νόμιμης κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου και εκτός επιτρεπόμενης ημέρας κυνηγίου, κατά τη διάρκεια του νόμιμου ωραρίου θήρας και σε κάθε περιοχή ακόμη και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής.
Το σχεδιασμό (μέρες, ώρες, περιοχές, επαναληψιμότητα, αριθμός μελών συνεργείου) αναλαμβάνει το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Γουμένισσας. Κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς και με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης
Για την αποφυγή ατυχημάτων η τοπική δασική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τη δραστηριότητα των συνεργείων με κάθε πρόσφορο μέσο και να ζητά την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμος, φορέας διαχείρισης, αγροτικές ενώσεις, κυνηγετικές οργανώσεις κ.λ.π.)

Οι κυνηγοί μέλη των συνεργείων δίωξης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων και κατά την διάρκεια της εφαρμογής της τεχνικής της παγάνας θα πρέπει να φορούν ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας) ορατό από κάθε οπτική γωνία.