Τα περιγραφικά όρια ακολουθούν τη διαδρομή:
Αφετηρία η θάλασσα στη θέση «Λιμανάκι», με Δυτική κατεύθυνση ακολουθεί υφιστάμενο δρόμο στα όρια του οικισμού της Αμμουλιανής και ακολούθως με Νότια κατεύθυνση ακολουθώντας υφιστάμενο δρόμο καταλήγει στη θάλασσα, Δυτικά της θέσης «Αλυκές» όπου ακολουθώντας την ακτογραμμή του νησιού Νότια και μετά Δυτικά καταλήγει στην αφετηρία στην θέση «Λιμανάκι».
Στην απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται και οι νησίδες Δρένια Νότιο-Ανατολικά της νήσου Αμμουλιανής.

Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας–Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

thumbnail of document