Ανακοίνωση της ΚΟΜΑΘ για το σχέδιο Π.Δ. για το Εθνικό Πάρκο Αξιού:

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου». (http://www.opengov.gr/minenv/?p=9391)

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ) μελετά από την πρώτη στιγμή το εν λόγω σχέδιο ΠΔ για να καταθέσει εγκαίρως τις θέσεις των κυνηγετικών οργανώσεων, μέχρι τις 8/8/2018 που θα είναι ανοιχτό σε σχολιασμό.
Ενημερώνουμε τους κυνηγούς αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται πως και στο παρελθόν η ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ είχε εκφράσει την αντίθεσή της για τον τρόπο ίδρυσης του συγκεκριμένου εθνικού πάρκου, έχοντας προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που είχε εκδοθεί με τον ίδιο σκοπό και προέβλεπε μη τεκμηριωμένους και μη αναγκαίους περιορισμούς στην άσκηση της θήρας. Μετά από συνεχείς αναβολές το ΣτΕ ακύρωσε πρόσφατα την ΚΥΑ ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου. Κατόπιν ακολουθήθηκε η διαδικασία μέσω της έκδοσης του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης καλεί όλους τους Κυνηγετικούς Συλλόγους των οποίων ποσοστό της περιοχής ευθύνης τους βρίσκεται εντός των ορίων του υπό ίδρυση Εθνικού Πάρκου Αξιού, αλλά και όλους τους κυνηγούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να μελετήσουν το σχέδιο Π.Δ. και να εντοπίσουν τα σημεία που πιθανά θα προκαλούσαν αρνητική επίδραση στην άσκηση της θήρας, αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και να μας ενημερώσουν εγγράφως, σε συνεργασία με τον επιστημονικό μας συνεργάτη στην περιοχή σας, έτσι ώστε η τοποθέτηση μας να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη, έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη, λαμβάνοντας υπόψη, παράλληλα, τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών.