Κείμενο: Ο τίτλος της αγγελίας πρέπει να περιγράφει το αντικείμενο ή υπηρεσία επακριβώς, χωρίς περιττούς χαρακτήρες.  Το αντικείμενο ή υπηρεσία πρέπει να περιγράφονται στο κείμενο της αγγελίας αναλυτικά. Απαγορεύονται οι συνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες. Το knf.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του τίτλου και του κειμένου της αγγελίας, με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Φωτογραφίες: Οι φωτογραφίες των αγγελιών πρέπει να έχουν σχέση με το αντικείμενο ή υπηρεσία που προβάλλεται. Απαγορεύεται η χρήση λογοτύπων εταιρειών. Ο χρήστης αποδέχεται ότι κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για τις φωτογραφίες που χρησιμοποιεί.

Διπλότυπα: Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελίας για αντικείμενο ή υπηρεσία που έχει ήδη δημοσιευθεί σε προηγούμενη αγγελία με ίδια ή διαφορετικά στοιχεία, καθώς επίσης και η δημοσίευση αγγελίας για το ίδιο αντικείμενο σε παραπάνω από μία κατηγορίες.

Κανόνες για σκυλιά: Απαγορεύεται η δημοσίευση κάθε αγγελίας πώλησης, παραχώρησης ή υιοθεσίας χωρίς να δημοσιεύεται και ο αριθμός ηλεκτρονικής ταυτότητας του σκύλου. Επίσης απαγορεύεται η αγοραπωλησία σκύλων κάτω των οχτώ εβδομάδων.

Η ιστοσελίδα knf.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μία αγγελία δεν ανταποκρίνεται στους όρους και το πνεύμα της. Οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλαχθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση.