Η αφετηρία βρίσκεται επί της διασταύρωσης του επαρχιακού δρόμου Κω – Μαστιχάρι ,με το χωματόδρομο στο σημείο της Εκκλησίας του Αγ.Γεωργίου, ακολουθούμε το χωματόδρομο με νότια κατεύθυνση μέχρι που συναντά κάθετα του χωματόδρομο που ενώνει τον επαρχιακό δρόμο Κω-Αντιμάχεια και Κω – Μαστιχάρι .
Στη συνεχεία ακολουθούμε το δρόμο δεξιά με βόρεια κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Κω –Μαστιχάρι, όπου βρίσκονται οι στάβλοι του Μαύρου στρίβουμε στην συνέχεια δεξιά με ανατολική κατεύθυνση ακολουθούμε τον δρόμο αυτό μέχρι την αφετηρία.

Στη ζώνη εκγύμνασης, επιτρέπεται καθ΄ όλο το έτος, μισή ώρα πριν από τη δύση του ηλίου και μισή ώρα μετά την ανατολή του ηλίου, η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο. Κατά την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια κλπ. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αστικού και του ποινικού κώδικα.

Επίσης  απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 σε έκταση συνολικού εμβαδού 1476 στρ. που ορίζεται ως εξής :
Αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου από Τσουκαλαριά με τον δρόμο Μελανόπετρα Σκορπιστή. Ακολουθεί ανατολικά τον δρόμο προς Σκορπιστή μέχρι που συναντά τον παλιό δρόμο προς Αϊ Ζαχαρία. Από εκεί ακολουθεί νότια προς θάλασσα και φτάνει στην κοίτη του ποταμού. Συνεχίζει Β.Δ. και φτάνει στο δρόμο Μελανόπετρα- Σκορπιστή. Ακολουθεί αυτόν το δρόμο δεξιά προς διασταύρωση με Τσουκαλαριά όπου και η αφετηρία

Οι παραβάτες  διώκονται τιμωρούνται σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ.18 του Ν.Δ.86/69 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/71.