ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Σημείο έναρξης η Εθνική οδός Αγρινίου – Ιωαννίνων, ανατολικά της γέφυρας Αχελώου (σημείο 1). Συνεχίζουν με βόρεια κατεύθυνση επί ασφαλτοστρωμένης οδού μέχρι τη θέση «Αλώνια» (σημείο 2). Στη διασταύρωση αυτή ακολουθούν ευθεία την αγροτική οδό και συνεχίζουν στην παραλίμνια δασική οδό μέχρι τη θέση «Παλιογέφυρο» όπου συναντούν την επαρχιακή οδό Αγρινίου – Εμπεσσού (σημείο 3). Συνεχίζουν βόρεια επί της επαρχιακής οδού μέχρι τη διασταύρωση της γέφυρας Ματσουκίου όπου εισέρχονται στην αγροτική οδό Γέφυρα Ματσουκίου – Βατόκαμπος μέχρι τη γέφυρα Ζέρβα. Από τη γέφυρα περνούν στη βόρεια όχθη (σημείο 4). Μετά από 180 μέτρα βορειοανατολικά, επί της όχθης και της περίφραξης της ΔΕΗ εισέρχονται στην περιφραγμένη έκταση της ΔΕΗ (σημείο 5).

ΒΟΡΕΙΑ: Εντός της περιφραγμένης έκτασης της ΔΕΗ ακολουθούν την οδό εντός των εγκαταστάσεων του Φράγματος Καστρακίου με γενική κατεύθυνση βορειοδυτική μέχρι τη δυτική έξοδο των εγκαταστάσεων (σημείο 6).

ΔΥΤΙΚΑ: Ακολουθούν νοτιοδυτικά την ασφαλτοστρωμένη οδό, μέχρι τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Αγρινίου – Εμπεσσού (σημείο 7), συνεχίζοντας νότια επί αυτής, μέχρι τη γέφυρά Ματσουκίου. Από εκεί ακολουθούν νότια την επαρχιακή οδό Καστρακίου – Ματσουκίου – Στράτου μέχρι την Εθνική οδό Αγρινίου –
Ιωαννίνων, δυτικά της γέφυρας Αχελώου όπου διέρχονται κάθετα την Ε.Ο. για 30μ. νοτιότερα (σημείο 8).

ΝΟΤΙΑ: Ακολουθούν για 280 μ. περίπου το αρδευτικό κανάλι με ανατολική κατεύθυνση και συνεχίζουν παράλληλα με τη γέφυρα του Αχελώου, πενήντα μέτρα νότια αυτής μέχρι το αρδευτικό κανάλι στα ανατολικά της γέφυρας. Μετά από 150μ. από την άσφαλτο που οδηγεί στην Ε.Ο. φτάνουν στην αφετηρία (σημείο 1).

Σκοπός της απαγόρευσης θήρας για δέκα (10) έτη, στην περιοχή τεχνητής λίμνης Στράτου, σε έκταση εμβαδού 11.545 στρεμμάτων, είναι η προστασία και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου καθώς και η εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας του οικοσυστήματος της λίμνης. Επιπρόσθετος σκοπός είναι η προστασία των εργαζομένων της ΔΕΗ και των αθλητών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ανωτέρω (14) σχετικής μέχρι τις 31-07-2029 και η τήρησή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στην Ελληνική Αστυνομία, την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, τους Ιδιωτικούς Φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.