Δείτε ΕΔΩ όλους τους χάρτες!

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης κυνηγίου επιδημητικού θηράματος 2017 και τσίχλας 2018.pdf

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης κυνηγίου επιδημητικού θηράματος 2017.pdf

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Χάρτης κυνηγίου φάσας 2017.pdf

 

Αναλυτικά η ανάρτηση με όλα τα θηράματα:

Σας παρουσιάζουμε το καινούριο διάταγμα για Λαγό – Περδίκη – Φάσσα – Tριγώνη και Τζικλα

I. τα θηράματα, που αναφέρονται στον Πίνακα , πλην του λαγού της πέρδικας, του φασιανού και της φραγκολίνας, καθημερινά από τις 5/11/2017 μέχρι τις 31/12/2017, χωρίς τη συνοδεία σκύλου,

II. Λαγούς, περδίκια και φραγκολίνες κάθε Κυριακή και Τετάρτη, από τις 5/11/2017 μέχρι τις 31/12/2017 με τη συνοδεία μέχρι δύο (2) κυνηγετικών σκύλων.

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ & ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003 – 2017
============================================================
Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 27.
============================
ΑΔΕΙΑ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ 2017 & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
=============================================================

1. Λαγός (Lepus europaeus) Όριο 1 5/11/2017 – 31/12/2017
2. Πέρδικα (Alectoris chukar) Όριο 4 5/11/2017 – 31/12/2017
3. Φραγκολίνα (Francolinus francolinus) Όριο 1 5/11/2017 – 31/12/2017
4. Σφυριχτάρι (Anas penelope) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017
5. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017
6. Κιρκίρι η Σαρσέλα (Anas crecca) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017
7. Πρασινοκέφαλη (Αnas platyrhynchus) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
8. Σουβλόπαπια η ψαλίδα (Anas acuta) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017
9. Σαρσέλα καλοκαιρινή (Anas querquedula) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017
10. Χουλιαράς (Anas clypeata) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017
11. Κυνηγόπαπια η Σβουρδούλι (Aythya ferina) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
12. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
13. Σταχτόχηνα (Anser anser) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
14. Ασπρομέτωπη χήνα (Anser albifrons) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
15. Φασιανός (Phasianus colchicus) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
16. Ορτύκι (Coturnix coturnix) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
17. Φαλαρίδα η Μπάλιζα Η Καραπαττάς (Fulica atra) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
18. Κουφομπεκάτσινα (Lymnocryptes minimus) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
19. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
20. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
21. Αγριοπερίστερο (Columba livia) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
22. Φάσα (Columba palumbus) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
23. Φασσοπέζουνο (Columba oenas) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
24. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017
25. Δεκαοκτούρα (Streptopelia decaocto) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
26. Τρασιήλα (Alauda arvensis) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
27. Μαυρόπουλος ή Κότσυφας (Τurdus merula) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
28. Τριζάρα (Turdus pilaris) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
29. Τσίχλα (Turdus philomelos) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
30. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
31. Τρυγονότσιχλα (Turdus viscivorus) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
32. Μαυροπούλι (Sturnus vulgaris) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
33. Κατσικορώνα (Pica pica) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
34. Κολιός (Corvus monedula) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
35. Κόρωνος (Corvus corone) Χωρίς περιορισμό 5/11/2017 – 31/12/2017.
Να πυροβολεί, φονεύει, συλλαμβάνει, κατέχει και καταδιώκει από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΦΑΣΣΑΣ – ΤΡΥΓΟΝΙΟΥ 2017 & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
==========================================================
1.Ορτύκι (Coturnix coturnix) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
2. Αγριοπερίστερο (Columba livia) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
3. Φάσα (Columba palumbus) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
4. Φασσοπέζουνο (Columba oenas) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
6. Δεκαοκτούρα (Streptopelia decaocto) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
7. Τρασιήλα (Alauda arvensis) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
8. Κατσικορώνα (Pica pica) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
9.Κολιός (Corvus monedula) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
10. Κόρωνος (Corvus corone) Χωρίς περιορισμό 20/8/2017 και από 27/08/2017 μεχρι 3/11/2017.
11. Μαυρόπουλος ή Κότσυφας (Turdus merula) Χωρίς περιορισμό 01/10/2017 καθημερινά μεχρι 3/11/2017
12. Τριζάρα (Turdus pilaris) Χωρίς περιορισμό 01/10/2017 καθημερινά μεχρι 3/11/2017.
13. Τσίχλα (Turdus philomelos) Χωρίς περιορισμό 01/10/2017 καθημερινά μεχρι 3/11/2017.
14. Κοκκινότσιχλα (Τurdus iliacus) Χωρίς περιορισμό 01/10/2017 καθημερινά μεχρι 3/11/2017.
15. Τρυγονότσιχλα (Turdus viscivorus) Χωρίς περιορισμό 01/10/2017 καθημερινά μεχρι 3/11/2017.
16. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) Χωρίς περιορισμό 01/10/2017 καθημερινά μεχρι 3/11/2017.