Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, επιτρέπεται στο χώρο αυτό, κάθε χρόνο από 16 Ιουλίου ως 14 Απριλίου του επόμενου έτους και μπορεί να γίνεται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο. Απαγορεύεται η εκγύμναση των σκύλων από 15 Απριλίου ως 15 Ιουλίου στο χώρο αυτό, για την προστασία και την ενίσχυση της αναπαραγωγικής διαδικασίας των θηραμάτων.

Αναλυτικά ο χώρος αυτός ορίζεται:
Ανατολικά: Από την κοινοτική γεώτρηση στη θέση Βαθύ, με κατεύθυνση νότια, ακολουθώντας το ρέμα Βαθύ, μέχρι το διάσελο όπου συναντά τον αγροτικό δρόμο που έχει αφετηρία τον δρόμο του Ακροκορίνθου και κατευθύνεται προς τα δυτικά (Καστράκι). Το όριο της έκτασης ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς τα δυτικά, για 220 μέτρα περίπου.
Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια, ακολουθεί το τοπικό ρέμα για 1.400 μ. μέχρι το χείμαρρο Μπουρναζαίικο .
Νότια: Εκεί το όριο με κατεύθυνση δυτική , ακολουθεί το χείμαρρο Μπουρναζαίικο μέχρι τη θέση Άγιος Αντώνιος.
Δυτικά: Από τη θέση Άγιος Αντώνιος, το όριο ακολουθεί το δρόμο προς τον οικισμό Πεντεσκούφι, μέχρι το σημείο που συναντά το δρόμο που έρχεται από την Αρχαία Κόρινθο.
Βόρεια: Το όριο ακολουθεί το δρόμο αυτό Αρχαίας Κορίνθου-οικισμός Πεντεσκούφι προς την Αρχαία Κόρινθο, μέχρι την κοινοτική γεώτρηση στη θέση Βαθύ, όπου και ολοκληρώνεται η περίμετρος της έκτασης.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι για να είναι ασφαλής η εφαρμογή και ο έλεγχος, ο χώρος εκγύμνασης οριοθετείται ασφαλώς με διακριτά όρια όπως με δρόμους και χειμάρους ρέματα ώστε να είναι αναγνωρίσιμα τα όριά του, όχι μόνο από τους ντόπιους κυνηγούς αλλά και από κυνηγούς άλλων νομών που δεν γνωρίζουνε τα τοπωνύμια αλλά μπορούν εύκολα να τα προσδιορίσουν στο έδαφος.

Για αυτό το λόγο όλοι ο χώρος τοπογραφήθηκε και καταγράφηκε επί του Χάρτη ΓΥΣ «Κόρινθος» έκδοσης του 1989.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου με την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης ζητείται να επισημάνει τα όρια του χώρου εκγύμνασης με ικανό αριθμό πινακίδων, ώστε να μη υπάρξουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις όσον αφορά τα όρια του, υπό την καθοδήγηση της Υπηρεσίας μας.
Σε περίπτωση που ολόκληρος ή μεγάλο τμήμα του παραπάνω χώρου που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας καταστραφεί από πυρκαγιά και κηρυχθεί αναδασωτέο, αμέσως θα αίρεται η δυνατότητα εκγύμνασης σκύλων για μια διετία το λιγότερο μετά από σχετική απόφαση σε ολόκληρο τον χώρο.
Η Υπηρεσία μας παρακρατά πάντα το δικαίωμα να άρει ή να τροποποιήσει την παρούσα σχετικά με τον παραπάνω χώρο σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό χρειασθεί.
Με την έκδοση της παρούσης κάθε άλλη σχετική απόφαση που έχει εκδοθεί για το ίδιο θέμα παύει να ισχύει.
Ακολουθούν 10 Τοπογραφικά Διαγράμματα του Δασολόγου Ι. Ηλιού, κλίμ. 1/20.000 , που φαίνονται τα όρια του χώρου εκγύμνασης σκύλων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Ο Δασάρχης Κορίνθου
Παναγιώτης Μπούλιας
Δασολόγος