Σας ενημερώνουμε ότι η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ ξεκίνησε τη δημιουργία μητρώου καταγραφής περιστατικών επιθέσεων από λύκους και αρκούδες.

Αντιλαμβάνεστε τη σημασία αυτού του αρχείου, ώστε με τεκμηριωμένο τρόπο να συμμετάσχουμε στη συζήτηση με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για τις αυξανόμενες επιθέσεις και εμφανίσεις. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι η δημιουργία αυτού του υλικού δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργό συμμετοχή των Κυνηγετικών μας Συλλόγων.

Για το λόγο αυτό σας ζητούμε να συμπληρώσετε τον πίνακα που σας επισυνάπτουμε, στον οποίο θα σημειώσετε (Εφόσον σίγουρα γνωρίζετε):

Την ημερομηνία, την περιοχή (γενική και τοπωνύμιο), το είδος ζώου (λύκος, αρκούδα ή άλλο), τη μορφή της επίθεσης (σε κυνηγόσκυλο, σε άνθρωπο, σε κτηνοτροφικά ή άλλα ζώα, σε μαντρί ή σε οικισμό ή σε κατοικία), το όνομα του/των εμπλεκόμενων πολιτών (για επικοινωνία/εξακρίβωση) και κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που εσείς κρίνετε ως σκόπιμο.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2015 για τα μέχρι τώρα περιστατικά. Παρόμοιο πίνακα να συμπληρώνετε σε κάθε περιστατικό που θα συμβαίνει στην περιοχή σας και να τον αποστέλλετε άμεσα στην Ομοσπονδία, έτσι ώστε να υπάρχει μια τράπεζα δεδομένων για περαιτέρω αξιοποίηση.

H συγκέντρωση των στοιχείων γίνεται από τους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Πηγή ΚΟΜΑΘ