Η παρέμβαση του Κυνηγετικού Συλλόγου έχει ως εξής:

«Η κυνηγετική οικογένεια αποτιμά θετικά τις μέχρι τώρα κυνηγετικές καρπώσεις σε όλα τα θηράματα, σε αναμονή και άλλων αποδημητικών ( ορτύκι – τσίχλα – υδρόβια ), τα οποία συμψηφιστικά εκτιμούμε ότι θα συμβάλλουν σε ένα πλούσιο και παραγωγικό κυνήγι για αυτή την κυνηγετική περίοδο.
Διαχρονικά τα Μέλη και οι Διοικήσεις του Συλλόγου μας έχουν συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό στην διατήρηση και τον εμπλουτισμό των δράσεων που κινητοποιούν δυνάμεις προστατεύοντας παράλληλα με την θηροφυλακή, σύμπασα την ΦΥΣΗ.

Μετά την έκτακτη εισφορά από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και το ψαλίδισμα 40 ωρών από την εργασία των Ομοσπονδιακών θηροφυλάκων, κυοφορείται τρίτη χειρότερη ακόμη είδηση που αφορά αφαίρεση Αργιών και νυχτερινών από τους προαναφερόμενους υπαλλήλους.
Ο σύλλογός μας έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσμενών πολυεπίπεδων επιπτώσεων αν λάβουν σάρκα και οστά αυτές οι αναφερόμενες προθέσεις, ΜΑΖΙ ΣΑΣ, θα αγωνιστούμε με πολλές και ανεξάντλητες δυνάμεις για ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ εντελώς σε άλλες κατευθύνσεις, με σκοπό την διατήρηση του παραδοσιακού κυνηγίου.
Σας καλούμε να συσπειρωθούμε και να συμπορευτούμε στην πορεία που θα χαράξουμε από κοινού με τις άλλες κυνηγετικές οργανώσεις με μόνο αιτούμενο να διατηρήσουμε την ΦΥΣΗ και την ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ της.

Καλή συνέχεια με ασφαλή παραγωγικά και θεαματικά κυνήγια».