1. Γεώργιο Σκλαβιάδη
 2. Γεώργιο Τσιλιγγίρη
 3. Μιχάλη Χρυσοστομίδη
 4. Νικόλαο Λαχανά
 5. Χαράλαμπο Καραματσίδη
 6. Σταύρο Αρβανίτη
 7. Κωνσταντίνο Κουκουγιάννη
 8. Ιωάννη Μπουργουντζόγλου
 9. Βασίλειο Ανδρεανίδη
 10. Σπύρο Χατζηφωτίου
 11. Αλέξανδρο Καραολάνη
 12. Κωνσταντίνο Αράπογλου
 13. Ιωάννη Παϊτάρη
 14. Χατζή Αλή Αλκάν
 15. Γύρογλου Χασάν
 16. Μάριο Πετρίδη
 17. Γεώργιο Κυρπόγλου
 18. Χατζή Καρά Αμέτ Χασάν
 19. Ομέρ Κεχαγιά Εμρέ
 20. Ομέρ Κεχαγιά Μεμέτ
 21. Ομέρ Κεχαγιά Μεμέτ Φικρή
 22. Λοϊζο Σερραίο
 23. Απόστολο Κιολεϊδη
 24. Γεώργιο Παμπουκίδη
 25. Δήμο Δρασκίδη
 26. Γεώργιο Τσικούδη
 27. Γεώργιο Πολυχρονίδη

κυνηγοί, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης

Στα συνεργεία θα συμμετέχουν ως επικουρικό προσωπικό οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης, Δημήτριος Μαυρίδης και Δημήτριος Βασίλας και η επίβλεψη της διαδικασίας θα γίνεται από τον Δημήτριο Λαμπάκη-δασοπόνο του Δασαρχείου Ξάνθης και τους Γεώργιο Σαχπαζίδη,Δημήτριο Χατζηπαναγιώτου, Αρχοντή Ράνο, Θωμά Λάσκαρη, Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Ιωάννη Στεφανίδη, Χρήστο Γιαννιό, Νικόλαο Χατζόπουλο και Φίλιππο Ντόσκα, δασοφύλακες του Δασαρχείου Ξάνθης  Ως οδηγοί θα χρησιμοποιούνται οι Κωνσταντίνος Γκέτσης, Μιχάλης Παπαγιάννης, Σπύρος Μακρής, Αβραάμ Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Καραλιάς.

Ημερομηνία διεξαγωγής της δίωξης από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου του 2019, σύμφωνα με την αριθμ. 168588/1391 Υ.Α. (ΦΕΚ 3418Β)

Η τεχνική που θα εφαρμοσθεί είναι η εκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας». Στην τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται οι θέσεις των αγριόχοιρων από τα συνεργεία και γίνεται ελεγχόμενη δίωξη με την χρήση κυνηγετικών σκυλιών. Επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας και για το χρονικό διάστημα ισχύος της η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών.

Η εν λόγω τεχνική θα εφαρμόζεται εκτός της νόμιμης κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου και εκτός επιτρεπόμενης ημέρας κυνηγίου, κατά τη διάρκεια του νόμιμου ωραρίου θήρας και σε κάθε περιοχή ακόμη και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής.
Το σχεδιασμό (μέρες, ώρες, περιοχές, επαναληψιμότητα, αριθμός μελών συνεργείου) αναλαμβάνει το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Ξάνθης.
Κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης και με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης

Για την αποφυγή ατυχημάτων η τοπική δασική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τη δραστηριότητα των συνεργείων με κάθε πρόσφορο μέσο και να ζητά την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμος, φορέας διαχείρισης, αγροτικές ενώσεις, κυνηγετικές οργανώσεις κ.λ.π.)

Οι κυνηγοί μέλη των συνεργείων δίωξης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων και κατά την διάρκεια της εφαρμογής της τεχνικής της παγάνας θα πρέπει να φορούν ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας) ορατό από κάθε οπτική γωνία.