Παρά το γεγονός, ότι φέτος πριν από την εκδήλωση της πολυήμερης κακοκαιρίας, αφθονούσαν στα καταφύγια τα βελανίδια και έτσι εξασφάλιζαν τροφή, στη συνέχεια το πρόβλημα έγινε έντονο οπότε οι ομάδες των κυνηγών μαζί με τους θηροφύλακες, οι οποίοι περιπολούν σε όλη την περιοχή, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, ώστε, οι Αγριόχοιροι, οι λαγοί, οι φάσες, να παραμείνουν στα καταφύγια και να μην ταλαιπωρούνται από την πείνα.