Η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων έδωσε την έγκρισή της για την ίδρυση εκτροφείου θηραμάτων από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων, δυναμικότητας διακοσίων (200) πεδινών περδίκων, εκατό (100) φασιανών και πεντακοσίων (500) ορτυκιών, σε μη δασική έκταση εμβαδού 2.164,93 τ.μ στη θέση «εντός δημοτικής έκτασης με αρ.152 του αναδασμού αγροκτήματος Φωτάδας» της Τ.Κ Φωτάδας του Δήμου Τρικκαίων.

Η έγκριση αυτή δίνεται με σκοπό την παραγωγή πτερωτών θηραμάτων για εμπλουτισμό βιοτόπων.

Η με σκοπό θήρας παραβίαση των ορίων του εκτροφείου, καθώς και ο φόνος ή οποιαδήποτε βλάβη των θηραμάτων του εκτροφείου απαγορεύεται, οι δε παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ. 9 του Ν.Δ. 86/69.