Στην ενημερωτική συνάντηση αναπτύχθηκαν απόψεις επιστημονικής φύσεως για τον κίνδυνο επέκτασης της αφρικανική πανώλης στην περιοχή των Γρεβενών.

Ήδη η πανώλη έχει αποδεκατίσει χιλιάδες αγριόχοιρους στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία ενώ κρούσματα παρουσιάστηκαν στην γειτονική Αλβανία και στα Σκόπια.