Προσόντα:

α. Θα προτιμηθούν άτομα της κυνηγετικής οικογένειας

β. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου & γνώστες χειρισμού Η/Υ

γ. Αρχική τιμή του μειοδοτικού διαγωνισμού, ορίζεται το ποσό των 1.300€

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6974 111 669, Στυλιανός Παπασπύρος (Πρόεδρος)  & 6986 030 152, Δημ. Λαμπρογεώργος (Γεν. Γραμματέας)