Οι κ.κ. Αναστασόπουλος Σπυρίδων και Παναγόπουλος Δημήτριος προσήλθαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας όπου έλαβε χώρα συνεδρίαση και μυστική ψηφοφορία στις 12-10-2018 για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, οι κύριοι Διαμαντόπουλος Άγγελος και Παναγόπουλος Δημήτριος παραιτήθηκαν από μέλη του Δ.Σ. και εκλήθησαν οι κύριοι Παπαδάτος Ανδρέας και Ζάγκλας Ανδρέας για την κάλυψη των θέσεών τους.

Εν τέλει, έπειτα από μυστική ψηφοφορία που έλαβε χώρα σε συνεδρίαση στις 12-10-2018 και ώρα 16:00 περίπου, ολοκληρώθηκε η Ανασυγκρότηση με την πράξη υπ’ αριθ. 37/12-10-2018 και προέκυψε η παρακάτω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου:

Πρόεδρος: Γραμματσούλιας Παναγιώτης 
Αντιπρόεδρος: Μεσσήνης Αθανάσιος 
Γενικός Γραμματέας: Παπαδάτος Ανδρέας 
Ταμίας: Ζάγκλας Ανδρέας 
Μέλος: Αναστασόπουλος Σπυρίδων 
Μέλος: Καλλιάνος Ιωάννης 
Μέλος: Πλιάγκος Χρήστος