Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ακόμη τον κ. Μανιό, που βοήθησε στην δημιουργία του εκτροφείου, προσφέροντας αφειδώς τις εξειδικευμένες γνώσεις του, αλλά και τα μέλη του Συλλόγου μας, που βοήθησαν στην κατασκευή του”.

Εκ του Δ.Σ.