Η έγκριση αυτή δίνεται με σκοπό την εκτροφή θηραμάτων (πεδινών περδίκων και φασιανών) με σκοπό την παραγωγή θηραμάτων για εμπλουτισμό βιοτόπων.

Η, με σκοπό θήρας, παραβίαση των ορίων του εκτροφείου, καθώς και ο φόνος ή οποιαδήποτε βλάβη των θηραμάτων του εκτροφείου απαγορεύεται, οι δε παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ. 9 του Ν.Δ. 86/69.