Συγκεκριμένα  οι Κυνηγετικού Σύλλογοι που θα προβούν στους εμπλουτισμούς βιοτόπων είναι οι εξής:
1 Κ.Σ Γρεβενών 300 άτοµα
2 Κ.Σ ∆εσκάτης 300 άτοµα
3 Κ.Σ Βελβενδού 200 άτοµα
4 Κ.Σ Κοζάνης 200 άτοµα
5 Κ.Σ Τσοτυλίου 200 άτοµα
6 Κ.Σ Εορδαίας 200 άτοµα
7 Κ.Σ Άργους Ορεστικού 200 άτοµα
8 Κ.Σ Φλώρινας 200 άτοµα
9 Κ.Σ Σερβίων 200 άτοµα
10 Κ.Σ Πύλης 200 άτοµα
11 Κ.Σ Φαρκαδόνας 200 άτοµα
12 Κ.Σ Τρικάλων 200 άτοµα

Οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς & υλοποίησης του εµπλουτισµού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραµατικές δαπάνες των Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριµένο από τις εποπτεύουσες δασικές υπηρεσίες προϋπολογισµό των Κυνηγετικών Συλλόγων.