Συγκεκριμένα οι απελευθερώσεις θα γίνουν στις θέσεις Σπόα Βούες, Πόα Βούες, Βουνιμένη, Όλυμπος Πει και Όλυμπος Αχορδέα, Όλυμπος Όρος, Μέσα Παναγιά, Κάτω Λάστο, Καμάντη, Λάστο Κιτάνι, Λάστο Ψοφούσα, Λάστο Πρίονας, Λάστο Χωριό, Στες, Κεφάλα, Λακιά, Προφ. Ηλίας, Τραουνιά, Προφ. Ηλίας Χωραφούλια, Στυλοκάμαρα, Μαζοχόρτους Αι Γιώργης, Χαδιές, Χέλαθρος, Νταμάρια, Μήνακα, Αι Μάμμας, Σκάφη, Πρίωνας, Αντιπέρατο και Αγ. Νεκτάριος, με συντεταγμένες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.4 της έκθεσης.
Στόχος των απελευθερώσεων είναι η ενδυνάμωση των υπαρχόντων πληθυσμών στις ανωτέρω περιοχές των νήσων Καρπάθου και Κάσου.

Η προμήθεια των 800 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας από τον Κ.Σ. Καρπάθου θα γίνει από τα κρατικά εκτροφεία Ρεθύμνου και Ξυλοκάστρου και σε περίπτωση που τα ανωτέρω εκτροφεία δεν είναι σε θέση να καλύψουν τον αιτούμενο αριθμό θηραμάτων η προμήθεια αυτών θα γίνει από ιδιωτικά εκτροφεία, (με πιστοποιητικά υγειονομικού και γενετικού ελέγχου) για το υποείδος Alectoris chukar cypriotes που ενδημεί στην περιοχή Κρήτης & Δωδεκανήσου.

Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων που εγκρίνεται με την παρούσα θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου, προϋπολογισμό του τρέχοντος ή επομένου έτους, ανάλογα με την περίοδο απελευθέρωσής τους.

Η απελευθέρωση θα γίνει σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου. Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου με την ολοκλήρωση του σχεδίου απελευθέρωσης παρακαλείται για την πλήρη αναφορά της (με τα απαιτούμενα αποδεικτικά) τόσο σε μας όσο και στη Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.