Πρόκειται για μία αξιέπαινη χειρονομία των μελών του Συλλόγου οι οποίοι στο διάστημα της κυνηγετικής περιόδου αποθήκευσαν και συντήρησαν τα κυνήγια ώστε στη συνέχεια να τα διαθέσουν για τον σκοπό που επέλεξαν.

Η κίνηση αυτή, επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά αφού και πέρυσι οι κυνηγοί απέδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον ίδιο κοινωνικό φορέα με στόχο να παγιωθεί αλλά και να διευρυνθεί με αποδέκτες και άλλους Συλλόγους οι οποίοι επιτελούν παρόμοιο έργο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας, Βασίλη Κοσμίδη, τα 300 κιλά κρέατος συγκεντρώνονται και συσκευάζονται στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, από εκεί θα μεταφερθούν και θα παραδοθούν στον «Καλό Σαμαρείτη».