Ο συγκεκριμένος χώρος κρίθηκε ως ο πιο κατάλληλος αφού έχει τις δυνατότητες για την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών για την αδειοδότηση της λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης του σκοπευτηρίου. Η έκταση των 25 στρεμμάτων θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες (δημιουργία σκοπευτηρίου κλπ.) του Αθλητικού Σκοπευτικού Σωματείο Νομού Πρέβεζας «ΑΚΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ», οι οποίες είναι κοινωφελείς, προάγουν τα τοπικά συμφέροντα και σκοπό έχουν την καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της σκοποβολής.

Το Σωματείο από την πλευρά του θα μεριμνήσει άμεσα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, για την νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία, με δικές του δαπάνες.