Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Για τον διαγωνισμό του Κ.Σ. Σπάρτης” θα είναι καθαρογραμμένες και θα κατατεθούν μέχρι την 7-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 13:00 στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Κυνηγετικού Συλλόγου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στα γραφεία του Συλλόγου ( Χείλωνος 10 Σπάρτη ) προκειμένου να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 27310 26123, 6977 456566, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 – 13:00 καθώς και στο email: kssparti@yahoo.com

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ