Αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου από Τσουκαλαριά με τον δρόμο Μελανόπετρα- Σκορπιστή (1). Ακολουθεί ανατολικά τον δρόμο προς Σκορπιστή μέχρι που συναντά τον παλιό δρόμο προς Αϊ Ζαχαρία(2). Από εκεί ακολουθεί νότια προς θάλασσα και φτάνει στην κοίτη του ποταμού (3). Συνεχίζει Β.Δ. και φτάνει στο δρόμο Μελανόπετρα- Σκορπιστή (4). Ακολουθεί αυτόν το δρόμο δεξιά προς διασταύρωση με Τσουκαλαριά όπου και η αφετηρία.

Ο Κ.Σ. Κω, παρακαλείται για την άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.