α) Κούκος-Χωράφα όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη
β) Φασκομηλιά Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Περιφέρειας Αττικής, περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά.

Οι παραβάτες της παρούσης και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν αυτοί διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με το Ν.Δ.996/71 και το Ν.177/75 καθώς και με τις δασικές και ποινικές διατάξεις, που θα ισχύουν κατά το χρόνο της εφαρμογής της.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 η δε τήρησή της και εφαρμογή ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Δημόσιας Τάξης, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.