Νοτιοανατολικά από παραλία «Μαλαθρίας» και με Βόρεια κατεύθυνση στην αντιπυρική ζώνη και δασόδρομο στη θέση «Καμινάκι», ακολούθως με κατεύθυνση Δυτική κατά μήκος της αντιπυρικής ζώνης και κορυφογραμμή στη θέση «Καστέλι-Γιώργη Ράχη» και ακολούθως τη κορυφογραμμή «Σμαρακλί Μετόχι» με Νότια κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο «Αγίου Ιωάννη-Πυργαδικίων», τον οποίον ακολουθεί μέχρι τον οικισμό Πυργαδικίων και στο ανατολικό όριο αυτού καταλήγει στη θάλασσα όπου ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι τη θέση «Μαλαθριά» που είναι και η αφετηρία.