Τα όρια της περιοχής ορίζονται:
Από τη διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο εκκλησάκι «Άγ. Γεώργιος» Μονοκαμπίου, με το ρέμα «Κρύο Νερό» στη θέση «Ανεμοτάφια», συνεχίζουμε το ρέμα αυτό με κατεύθυνση νότια μέχρι να συναντήσει το δημοτικό δρόμο προς τον «Παλαιό ΟΤΕ».
Ακολουθούμε αυτόν με κατεύθυνση νοτιοδυτικά μέχρι να συναντήσει την επόμενη ρεματιά. Προχωρούμε βορειοδυτικά επί της ρεματιάς, έως ότου συναντήσουμε το δημοτικό δρόμο προς «Άγιο Γεώργιο» και συνεχίζουμε αυτόν, καταλήγοντας στο αρχικό σημείο (διασταύρωση με το ρέμα «Κρύο Νερό»).

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν.

Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους, τις κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.