Ως εκ τούτο η θετική γνώμη επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων μας βρίσκει αντίθετους τόσο ως προς τα στοιχεία της μελέτης για τις επιπτώσεις στην Βιοποικιλότητα του Κ.Α.Ζ. όσο και στις γενικότερες επιπτώσεις που θα επιφέρει το έργο αυτό (τοπική οικονομία-τουρισμός-όχληση κ.τ.λ.), το βασικότερο όμως είναι η μη ενημέρωσή μας όπως και όλους τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς, συλλόγους και πολίτες του Δήμου μας, που έπρεπε να κληθούν προς ενημέρωση προτού παρθεί η απόφαση (σχετ. έγγραφο Περ. Πελοποννήσου απ. πρωτ. 253009/61324/23-10-2020).

Τέλος, για τους παραπάνω λόγους, καλούμε το Δ.Σ. να επαναφέρει το θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη των πολιτών και των τοπικών φορέων.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Ευάγγελος Αργύρης

Ο Γραμματέας, Πανάγος Ανδρέας