Το εμβαδόν της απαγορευμένης περιοχής ανέρχεται σε 1. 034,00 στρέμματα, καταλαμβάνει έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου του Δήμου Μουζακίου και τα όρια της, έχουν αναλυτικά ως εξής:
Αρχίζει από τη ράχη «Σταυρός» στη θέση «Δεξαμενή» επί της οδού από Μουζάκι προς Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη» και ακολουθεί τη ράχη «Σταυρός» με κατεύθυνση νοτιοανατολική. Διέρχεται από το εκκλησάκι τ ου Προφήτη Ηλία και με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τη ράχη «Σταυρός» μέχρι να καταλήξει στο ρέμα «Μέγα ρέμα».
Ακολουθεί τ ο «Μέγα ρέμα» μέχ ρι την εκβολή του στον ποταμό «Πάμισο» και τον ακολουθεί μέχρι να συναντήσει τη θέση «Δεξαμενή» απ’ όπου άρχισε.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.