Στόχος του ΟΚΑΔΕ είναι να μπορέσουν περισσότεροι κυνόφιλοι κυνηγοί να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δύο αυτές υπέροχες φυλές στα κυνηγοτόπια της πατρίδας μας.