Με την υπ. αριθμ. 66/4-4-2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας, αποφασίσθηκε η τροποποίηση των ορίων του καταφύγιου άγριας ζωής, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρειας περιοχής των Δημοτικών Διαμερισμάτων, Νεμούτας, Δήμου Φολόης και Δημοτικών Διαμερισμάτων, Δήμου Λαμπείας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου, έκτασης 22.000 στρεμμάτων, που ιδρύθηκε με την αριθ. 3848/03-08-2010 απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 412/τ. Δ΄/3008-2010), σύμφωνα με το αίτημα – πρόταση της Γ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, όπως είναι αναλυτικά αποτυπωμένο στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, καθώς επίσης και οι λόγοι τροποποίησης του θα εξασφάλιζαν:

1) Την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών των κοινοτήτων Αχλαδινής και Νεμούτας όπου λόγω του γειτνιάζοντος πληθυσμού του αγριόχοιρου, προκαλούνται ζημιές σε αυτές με αποτέλεσμα την αντίδραση των ντόπιων κατοίκων. Είναι σαφές ότι στα πλαίσια της ορθής δασικής πολιτικής οφείλουμε να προστατεύσουμε τις καλλιέργειες των κατοίκων οι οποίοι ενδεχομένως να αναγκαστούν να προβούν σε παράνομη θήρα έχοντας ως στόχο την προστασία της περιουσία τους. Ο πληθυσμός του αγριόχοιρου της περιοχής είναι δεδομένο ότι ύστερα από την κυνηγετική πίεση που θα δεχθεί με το άνοιγμα της κυνηγετικής περιόδου θα μετακινηθεί βόρεια και βορειοανατολικά προκειμένου να διαφυλαχθεί και σε σημεία τέτοια μη εύκολα προσβάσιμα στον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τη μεταφορά των ορίων του καταφυγίου άγριας ζωής κατά αυτό τον τρόπο καθώς γνωρίζουμε τον τρόπο μετακίνησης των κοπαδιών της περιοχής λόγω του ότι η περιοχή ήταν επιτρεπόμενη για τη θήρα πριν μόλις τρία χρόνια.

2) Την ανάπτυξη των πληθυσμών της ορεινής πέρδικας καθώς η προτεινόμενη περιοχή συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του όρους Λαμπεία και συγκεκριμένα την περιοχή που περικλείεται από τα χωριά Λαμπεία –Αστρά –Τριπόταμα αλλά και το Χωριό Ορεινή, ενώ με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Βυτίνας θα συνεχίζει ω ς το χωριό Παραλογγούς του Νομού Αρκαδίας. Είναι γεγονός ότι παρατηρείται μια κάμψη του πληθυσμού της ορεινής πέρδικας στην περιοχή την τελευταία δεκαετία και ως εκ τούτου η απαγόρευση της προτεινόμενης περιοχής σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση βελτιωτικών έργων του βιότοπου της πετροπέρδικας είναι δεδομένο ότι θα λειτουργήσει θετικά για την αύξηση του πληθυσμού της. Επίσης , η προτεινόμενη περιοχή διαθέτει τέτοια γεωμορφολογία που επιτρέπει την μετακίνηση του πληθυσμού της ορεινής πέρδικας στις γύρω περιοχές λειτουργώντας έτσι ως τόπος φυσικού εμπλουτισμού των όμορων περιοχών.

3) Την προστασία των θηραματικών πληθυσμών καθώς είναι πολύ σημαντικό ότι η πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή γίνεται μόνο περιφερειακά, ενώ εντός της περιοχής ο μόνος δρόμος που εισέρχεται σε αυτή είναι εκείνος που οδηγεί στο χωριό Ορεινή. Συνεπώς, χωρίς καμιά άλλη δυνατή πρόσβαση η περιοχή μπορεί να διαφυλαχθεί εύκολα από τα εντεταλμένα όργανα τόσο της υπηρεσία σας όσο και από τους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες και να αποτρέψει επίδοξους λαθροκυνηγούς εντός του καταφυγίου άγριας ζωής».

4) Η τροποποίηση των ορίων του εν λόγω καταφυγίου είναι αδικία για τον τόπο, αδικία για τους δημότες, αδικία για τους κτηνοτρόφους και για όσους έχουν περιουσίες εκεί. Το καταφύγιο Άγριας Ζωής της Δίβρης, κλείνει σχεδόν έξι χρόνια λειτουργίας και καλύπτει το 100% της κοινότητας της Ορεινής, το 70 με 80% του Αστρά και το 70 με 80% της κοινότητας Δίβρης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι αποφάσεις παρθήκανε τονίζω χωρίς, την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, κανένας δεν ήξερε ότι θα γίνει καταφύγιο η περιοχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξαπλωθεί ο πληθυσμός των αγριόχοιρων και να προκαλεί τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες, στα περιβόλια, στα συρματοπλέγματα, στα καρποφόρα δέντρα, στα μονοπάτια, στα ρέματα, στα αυλάκια κλπ. Και επίσης, είχε ως δεύτερο αποτέλεσμα την με γεωμετρική πρόοδο εξάπλωση του πληθυσμού των τσακαλιών και πάνω σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μπενέτση και τον κ. Κατσαντώνη, που στη συνέντευξη που δώσαμε στη Λασιώνα, ήταν παρόντες και οι δυο και βοηθήσανε με τον τρόπο τους στο να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει εκεί πάνω και πόσο πολύ θίγεται ο κτηνοτροφικός πληθυσμός από τα τσακάλια. Το καταφύγιο λοιπόν έμεινε μόνιμο εκεί πάνω και οι δημότες και οι κάτοικοι μείνανε με τα προβλήματά τους. Υπάρχει ένα πλήθος αλληλογραφίας από εμένα, από τους τοπικούς προέδρους, από τους τοπικούς φορείς, με το Δασαρχείο, με το υπουργείο, με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Ο κύριος δασάρχης είπε ότι πρέπει να πάρει μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο να προτείνει τη μετατόπιση των ορίων του καταφυγίου. Σε επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το Δασαρχείο, με την 3η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου και με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Φορέων Πύργου και Ολυμπίας, είπαμε ότι θα τους στείλουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα εισηγηθούν θετικά τη μετατόπιση.

Τέλος, υπάρχουν αποφάσεις των συμβουλίων και των τριών κοινοτήτων, του Αστρά, της Ορεινής και της Δίβρης και επειδή βλέπω ότι είναι εδώ και οι πρόεδροι και ο κύριος Αβράμης της Λαμπείας και ο κ. Μιχαλόπουλος της Ορεινής και ο κ. Κούλης του Αστρά, θα παρακαλούσα κύριε Πρόεδρε να τοποθετηθούν για το θέμα.

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι:

  1. Την μετατόπιση των ορίων του καταφυγίου «Άγριας Ζωής» Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας πέραν των κατοικημένων περιοχών & καλλιεργήσιμων εκτάσεων καθώς και των ιδιοκτησιών.
  2. Προτείνονται νέα όρια έως να εφάπτονται με την 111 Περιφερειακή Οδό και όχι τον ποταμό Ερύμανθος καθώς και το τμήμα από Αγία Παρασκευή Πλατεία Ορεινής, Τριπόταμα να μείνει κατ΄ εξαίρεση έκτος.
    Εν συνεχεία ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων τοποθετήσεις και προτάσεις επί του θέματος όπως κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

  1. Την μετατόπιση των ορίων του καταφυγίου «Άγριας Ζωής» Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας πέραν των κατοικημένων περιοχών & καλλιεργήσιμων εκτάσεων καθώς και των ιδιοκτησιών.
  2. Προτείνονται νέα όρια έως να εφάπτονται με την 111 Περιφερειακή Οδό και όχι τον ποταμό Ερύμανθος καθώς και το τμήμα από Αγία Παρασκευή Πλατεία Ορεινής, Τριπόταμα να μείνει κατ΄ εξαίρεση έκτος.