Αγαπητοί Συνάδελφοι Κυνηγοί,
Η Υπουργική απόφαση της απαγόρευσης της θήρας σε όλη την επικράτεια, η οποία έληξε χτες 18 Ιανουαρίου 2017, αν και δημιούργησε εύλογα την αγανάκτηση της κυνηγετικής οικογένειας καθότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες είχαν ήδη παρέλθει, παρά ταύτα έγινε αποδεκτή και τηρήθηκε στο ακέραιο.

Ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου όπου σε πολλές περιοχές δεν παρατηρήθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα, η απαγόρευση της θήρας δεν ήταν απαραίτητη ενώ δεν διαπιστώθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην θηραματοπανίδα.

Παρά ταύτα, η απόφαση έγινε σεβαστή και τηρήθηκε από όλους τους κυνηγούς μέλη μας, ενώ με την συνδρομή τόσο των ίδιων των κυνηγών όσο και των Κυνηγετικών Συλλόγων και της Θηροφυλακής περιφρουρήθηκε και διαφυλάχθηκε, καθότι έθετε σαφώς τον κίνδυνο της εκδήλωσης φαινομένων απείθειας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μομφή από κάποιους επιτήδειους εναντίον της κυνηγετικής μας δραστηριότητας.
Ευχαριστούμε όλους τους κυνηγούς μέλη μας που τήρησαν και σεβάστηκαν την εν λόγω Υπουργική απόφαση, έστω και αν δεν συμφωνούσαν με αυτή, αποδεικνύοντας έμπρακτα για άλλη μια φορά ότι τηρούμε στο ακέραιο τους Νόμους και τους κανόνες της πολιτείας.