Είναι σαφές ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι απόλυτα καταδικαστέες από την κυνηγετική οικογένεια και σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι για την προστασία του θηράματος και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος.
Υπεβλήθη σχετική μήνυση εναντίον τους για παράνομη εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων καθώς επίσης για απείθεια όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του Νόμου περί Θήρας.